Δανιήλ Γεώργιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Δανιήλ Γεώργιος

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 401/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142515
  • E-mail: