Γεωργακέλλος Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Γεωργακέλλος Δημήτριος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 402/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142252
  • E-mail: