Αντζουλάτος Άγγελος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Αντζουλάτος Άγγελος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής
  • Γραφείο: 330/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142185
  • E-mail: