Ζήσης Βασίλειος

Ζήσης Βασίλειος

Ζήσης Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Λογιστική
Πληροφορίες

Ο Βασίλειος Ζήσης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς. Ο Βασίλειος Ζήσης πήρε το πτυχίο του στην Οργάνωση & Διοίκηση των επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1996. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (M.A. in Accounting and Finance) και διδακτορικού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Ph.D. in Accounting and Finance) από το Lancaster University.

Έχει διδάξει στο Lancaster University, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει τη διδασκαλία σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακά επίπεδο. Από το 1998 διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη Λογιστική στην αρχή ως βοηθός καθηγητή (σε φροντιστηριακά μαθήματα) και στη συνέχεια μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος με την ιδιότητα του Λέκτορα (μερικής ή πλήρους απασχόλησης). Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην οικονομική διεύθυνση Α.Ε. ενώ έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά έργα, επιχορηγούμενα από την Ε.Ε,. με λογιστικό η χρηματοοικονομικό αντικείμενο έρευνας.

Τα διδακτικό του έργο επικεντρώνεται στη διδασκαλία μαθημάτων που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική Λογιστική, Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση, Λογιστικά Πληροφορικά συστήματα και Ελεγκτική & Εσωτερικό Έλεγχο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, την αποτίμηση των εταιρειών, την διαχείριση κερδών, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη χρήση των λογιστικών αριθμών στη λήψη αποφάσεων.

  1. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (2ο εξάμηνο)
  2. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (3ο εξάμηνο)
  3. Διεθνής Λογιστική (Επιλογής)