Βούρος Γεώργιος

Βούρος Γεώργιος

Βούρος Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εννοιολογική Αναπαράσταση Γνώσης – Έμπειρα Συστήματα
Πληροφορίες

Γεώργιος Βούρος είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών και Διδακτορικού Διπλώματος στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σήμερα είναι καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1998-2011), καθώς και πρόεδρος του Τμήματος αυτού επί 5 έτη (2000-2005). Έχει διατελέσει κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2006-2010).

Dιετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (Επιστημονική Ένωση Επιστημόνων Τεχνητής Νοημοσύνης) επί 6 έτη.

Πρόσφατα έχει διευθύνει 2 διεθνή ερευνητικά έργα: datAcron (www.datacron-project.eu) (2016-2018) και DART (www.dart-research.eu) (2016-2018) και σήμερα διευθύνει 2 διεθνή έργα στον τομέα της εφαρμογής Ενισχυτικής Μηχανικής Μάθησης  στον τομέα της Εναέριας Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες έχει δραστηριοποιηθεί είναι αυτές των Έμπειρων Συστημάτων, Οντολογιών, Διαχείρισης Γνώσης, Πρακτόρων και Πολυπρακτορικών Συστημάτων, Ενισχυτικής Μηχανικής Μάθησης σε Πολυπρακτορικά Περιβάλλοντα. Στις παραπάνω περιοχές αναφέρεται το δημοσιευμένο του έργο.

Έχει διατελέσει program chair, chair και μέλος  organizing committees εθνικών και διεθνών συνεδρίων στους τομείς που δραστηριοποιείται  (AAMAS, AAAI, IJCAI, ECAI, WI/IAT, AT, EUMAS, ICMLA, ESWC, CSCL, AIAI) ενώ είναι μέλος steering committees/boards διεθνών επιστημονικών ενώσεων/συνεδρίων (EURAMAS, SETN, AT, COIN, OAEI). Έχει δώσει προσκεκλημένες ομιλίες (μεταξύ αυτών WoMo, ICTAI, CLIMA, IF&GIS) και έχει (συν-)οργανώσει διεθνείς ημερίδες σε θέματα επιστημονικού του ενδιαφέροντος (πλέον πρόσφατα: MATES@EDBT, Data-Driven ATM@WAC, Data-Enhanced Trajectory Based Operations@ICRAT). Είναι guest editor σε ειδικά τεύχη διακεκριμένων επιστημονικών περιοδικών (π.χ. IJCIS, AIR, GEOINFORMATICA, AICom, ISF). Έχει μεγάλη εμπειρία συμμετοχής και διαχείρισης ερευνητικών έργων (GSRT/AMINESS, FP7/Grid4All, FP7/SEMAGROW, COST/Agreement Technologies κάποια από αυτά).

Έχει επιβλέψει πληθώρα πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει επίσης επιβλέψει 12 διδακτορικές διατριβές και σήμερα επιβλέπει 3 υποψήφιους διδάκτορες και 3 μετα-διδάκτορες. Τέλος, έχει διατελέσει επικεφαλής, επικεφαλής προγράμματος και μέλος επιτροπών προγράμματος και οργανωτικών επιτροπών διαφόρων διεθνών και εθνικών συνεδρίων και ημερίδων, καθώς επίσης και προσκεκλημένος ομιλητής διεθνών συνεδρίων.

Τέλος, Διευθύνει το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειριαώς (http://ai-group.ds.unipi.gr/ai-group/) και το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. “Τεχνητή Νοημοσύνη” σε συνεργασία με το Ι.Π & Τ του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος (http://msc-ai.iit.demokritos.gr/)