Τσαγκαράκης Νικόλαος

Τσαγκαράκης Νικόλαος

Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Πληροφορίες

Ο Nικόλαος B. Tσαγκαράκης είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Προηγουμένως, εργάστηκε στο τραπεζικό τομέα και στο Υπουργείο Οικονομικών σαν ειδικός επιστήμονας. Είναι κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (πρώην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς), Μεταπτυχιακού διπλώματος M.B.A. (Μάστερ στη Διοίκηση επιχειρήσεων) από το Loyola University of Chicago των Η.Π.Α. και Διδακτορικού διπλώματος στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθημάτων όπως: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης, Επιχειρηματική Στρατηγική και Πολιτική, Άντληση Κεφαλαίων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική Λογιστική. Έχει διδάξει Χρηματοοικονομικά σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συνεργάζεται ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη θεματική ενότητα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ερευνητικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπως: Financial Management, European Financial Management, Journal of Multinational Financial Management, Applied Financial Economics κ.ά. Σημαντικός είναι ο αριθμός των αναφορών που έχουν γίνει στο έργο του αυτό από άλλους ερευνητές και έχει διατελέσει επιστημονικός κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια σε χώρες της Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τη μερισματική πολιτική επιχειρήσεων, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, την αγορά ιδίων μετοχών, η αποτελεσματικότητα των αγορών και η άντληση κεφαλαίων.