Ρούσκας Άγγελος

Ρούσκας Άγγελος

Ρούσκας Άγγελος

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
Πληροφορίες

Ο Άγγελος Ρούσκας έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Μάστερ σε Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σημάτων από το Αυτοκρατορικό Κολλέγιο του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από το ΕΜΠ. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ παλαιότερα διετέλεσε Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2000-2009). Την τελευταία δεκαετία, ο κος Ρούσκας έχει διδάξει πληθώρα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στα αντικείμενα των ασύρματων δικτύων, των δικτύων κινητών επικοινωνιών και των δικτύων υπολογιστών και έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε αρκετά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, ενώ παλαιότερα έχει εργασθεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Δικτύου της εταιρίας Κινητών Τηλεπικοινωνιών CosmOTE (1999-2000). Ο κος Ρούσκας έχει διατελέσει Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής στο συνέδριο European Wireless 2006 και μέλος Τεχνικών Επιτροπών πολλών διεθνών συνεδρίων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα ασύρματων δικτύων κινητών επικοινωνιών επόμενης γενιάς.