Παρασκευά Φωτεινή

Παρασκευά Φωτεινή

Παρασκευά Φωτεινή

Καθηγήτρια, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ψυχολογικές Θεωρίες Μάθησης και Σύγχρονες Εκπαιδευτηκές Τεχνολογίες
Πληροφορίες

Η Φωτεινή Παρασκευά είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), απ’ όπου έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στο  επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας με έμφαση σε θέματα μάθησης με την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η μεταδιδακτορική της έρευνα εστιάστηκε στο πεδίο της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται στο χώρο της μάθησης με έμφαση στο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (εκπαίδευση και κατάρτιση). Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης, αλλά και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.