Παπαναστασόπουλος Γεώργιος

Παπαναστασόπουλος Γεώργιος

Παπαναστασόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Λογιστική
Πληροφορίες

Ο κ. Παπαναστασόπουλος είναι Καθηγητής Λογιστικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς όπου διδάσκει στο προπτυχιακό και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ: ΦΕΚ: 2699/ τ.Γ/13-10-2023). Είναι διευθυντής του ΠΜΣ «Λογιστική & Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών». Επίσης, ο κ. Παπαναστασόπουλος, διδάσκει μαθήματα Λογιστικής στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών), στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Θεματική Ενότητα: MBA).

Ο κ. Παπαναστασόπουλος είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της AlphaLife AAEZ. Επίσης είναι μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και μέλος της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΠΕ) του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc, Ph.D) στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικονομική σημασία των λογιστικών πληροφοριών (capital markets based accounting). Οι εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Accounting Forum, Applied Economics, Economics Letters, Economic and Business Letters, European Accounting Review, European Financial Management, Finance Research Letters, International Accounting, Auditing and Taxation, International Journal of Finance and Economics, International Review of Financial Analysis, Journal of Corporate Finance, Journal of Economic Asymmetries, Journal of Economic Studies, Journal of International Financial Markets Institutions & Money, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Investment Management and Financial Innovations, Mathematical and Computer Modelling, North American Journal of Economics and Finance, Review of Accounting and Finance, The British Accounting Review, The European Journal of Finance, The International Journal of Accounting, The Theoretical Economic Letters) και έχουν παρουσιασθεί σε επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, είναι ανώτερος ερευνητικός εταίρος (senior research fellow) στο Διεθνές Κέντρο Οικονομικής Ανάλυσης (ICEA) και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ερευνητικά προγράμματα.

  • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (6ο εξάμηνο)
  • Φορολογική Λογιστική (Επιλογής)
  • Ενοποιήμενες Λογιστικές Καταστάσεις (Επιλογής)