Νταλιάνης Φιλόθεος

Νταλιάνης Φιλόθεος

Νταλιάνης Φιλόθεος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Μάνατζμεντ με Έμφαση στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Πληροφορίες

Ο Φιλόθεος Νταλιάνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μάνατζμεντ και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήμια Florida Atlantic University (ΗΠΑ) και Concordia (Καναδάς). Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ παράλληλα έχει διδάξει στο Γεωπονικό  και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί διαλέξεις στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ), στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ)  καθώς επίσης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) Η επαγγελματική του εμπειρία εστιάζεται κυρίως στον τομέα του λιανεμπορίου/χονδρεμπορίου και στις περιοχές της διοίκησης ανθρωπίνων δυναμικού, εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού, αξιολόγησης, αλλά και  της εργασιακής συμμόρφωσης (compliance). Η επιστημονική του έρευνα επικεντρώνεται στον τομέα του Μάνατζμεντ και της Οργανωσιακής Ψυχολογίας/Συμπεριφοράς, και κυρίως στους τομείς της παρακίνησης, των εργασιακών σχέσεων και στάσεων, της ηγεσίας, της προσωπικότητας, καθώς επίσης και της εργασιακής υγείας. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και οι εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά του κλάδου του. Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας και έχει αποτελέσει μέλος της Επιτροπής για Θέματα Εργασιακής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας της EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations).

  1. Οργανωσιακή Συμπεριφορά (6ο εξάμηνο)
  2. Ηγεσία (Επιλογής)