Μποχώρης Γεώργιος

Μποχώρης Γεώργιος

Μποχώρης Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Πληροφορίες

O Γεώργιος Μποχώρης είναι Καθηγητής Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA TQM International του Τμήματος.

Ο Γεώργιος Μποχώρης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος M.Sc.(Eng.) in Quality & Reliability Management, Ph.D. in Production & Operations Management (Quality & Reliability Engineering), Master in Business Administration και Diploma (CIM) in Marketing.

  1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (8ο εξάμηνο)
  2. Διαχείριση Έργων (Επιλογής)
  3. Σχεδιασμός Έλεγχος & Διαχείριση Ποιότητας (Επιλογής)
  4. Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνας (Επιλογής)