Μενύχτας Ανδρέας

Μενύχτας Ανδρέας

Μενύχτας Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

Ο Δρ. Ανδρέας Μενύχτας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2004 και συνέχισε στην ίδια σχολή τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές. Το 2009 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας Μηχανικός με εξειδίκευση σε θέματα υπηρεσιοστρεφών υποδομών. Η διδακτορική του διατριβή εστίασε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων, αρχιτεκτονικών και μεθοδολογιών για τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένων συστημάτων και υπολογιστικών νεφών.

Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σχετικά με κατανεμημένο υπολογισμό, προγραμματισμό, και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον ευρύτερο χώρο των σύγχρονων υποδομών πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης λογισμικού και Internet of Things. Ο Δρ. Μενύχτας έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος, ερευνητής και μηχανικός σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Στο πλαίσιο του ερευνητικού του έργου, έχει ασχοληθεί με θέματα Edge Computing, Internet of Things, έξυπνων πόλεων, ηλεκτρονικής υγείας, μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης λογισμικού, τεχνιτής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού του έργου έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει λάβει περισσότερες από 1900 ετεροαναφορές.