Μηλιώνης Απόστολος

Μηλιώνης Απόστολος

Μηλιώνης Απόστολος

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Κατανεμημένα και Ενσωματωμένα Συστήματα
Πληροφορίες

Ο Απόστολος Μηλιώνης είναι διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1994) και Διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (1999). Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη βιομηχανία σε θέσεις Υπεύθυνου R&D και Τεχνικού Διευθυντή Συστημάτων Δικτύων, ενώ έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ. Διαθέτει ευρύτατη πείρα τεχνικής συμμετοχής, σχεδίασης, διοίκησης και υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος των έργων ESA SATWAYS, HTCI Α/2, ΜΙΚΡΟ2-16/Εν-IV, ESPRIT EROPPA και ΙΝΝΟ-ΤΤΝ, ΠΑΒΕ MediaGate και πλήθους έργων ΓΓΕΤ, καθώς και μέλος του Project Coordination Committee και υπεύθυνος φορέα των έργων ICT-FET ATRACO, CELTIC IMPULSE/GENIO, Eurostars Z-Phone/NetHomEra, ENIAC END, AAL PeerAssist, Tender III/98/028 Tetramed κ.λπ. Έχει διατελέσει ως αξιολογητής της ΓΓΕΤ για ερευνητικά προγράμματα του ΕΠΑΝ και Επενδυτικά Σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Την τρέχουσα περίοδο διατελεί ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου Τ1ΕΔΚ-593 ΜΑΝΤΟ που χρηματοδοτείται από την εθνική δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους για μη βλέποντες με χρήση smartphone, καθώς επίσης και του συγγραφικού έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ 556 “Ενσωματωμένα Συστήματα”. Διαθέτει περισσότερες από 90 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε ζητήματα σχετικά με αρχιτεκτονικές και εφαρμογές κατανεμημένων υπολογιστικών και συνεργατικών συστημάτων, ενσωματωμένα και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ευφυή και διεισδυτικά συστήματα, υποστηρικτικές τεχνολογίες, δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες, συστήματα πραγματικού χρόνου και βιομηχανικές εφαρμογές HPCN. Επίσης, έχει αναπτύξει το λογισμικό ενός οδηγού συσκευής ATM για την αρχιτεκτονική επεξεργαστών επικοινωνιών PowerQUICC-II, ο οποίος έχει τύχει ευρύτατης διεθνούς εφαρμογής. Έχει λάβει υποτροφίες του ΙΚΥ επανειλημμένα για την πρώτη και δεύτερη θέση στο έτος του στο ΤΜΗΥ&Π και του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Είναι μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο των Κατανεμημένων και Ενσωματωμένων Συστημάτων, ενώ διδάσκει στο ΠΠΣ και το ΠΜΣ του Τμήματος από το 2005.