Μανιάτης Ιωάννης

Ιωάννης Μανιάτης

Μανιάτης Ιωάννης

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Μελέτη (Μετρήσεις και Καταγραφές, Επεξεργασία, Απεικόνιση, Παρακολούθηση) του Φυσικού Χώρου, καθώς και Ανάλυση, Ερμηνεία και Αξιολόγηση των Χαρακτηριστικών του Φυσικού και Ανθρώπινου Περιβάλλοντος, Με Σκοπό τη Δημιουργία Ολοκληρωμένης Πληροφορικής Υποδομής
Πληροφορίες

Ο Γιάννης Μανιάτης είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και  Διδάκτωρ Μηχανικός. Μέχρι το 2002 ήταν Αναπλ. Καθηγητής του ΑΠΘΕπισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Οικονομικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Βόννης. Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών». Διευθυντής του Εργαστηρίου «Συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος κι Ενέργειας».

Πολιτική και Κοινωνική Δραστηριότητα

 • Βουλευτής Αργολίδας (2004 – 2019).
 • Υπουργός και υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (2009 – 2015).
 • Πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) και των τριών θυγατρικών του ΗΣΑΠ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ (2001 – 2002).
 • Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (1998 – 2001).

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

Έχει διδάξει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το Πανεπιστήμιο Βόννης και το Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ.), Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα:

 • Παρακολούθηση Περιβάλλοντος και Κλιματική Αλλαγή
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)
 • Φυσικοί Πόροι και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
 • Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Συστήματα και Πολιτικές Έξυπνων Μεταφορών
 • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας
 • Έξυπνες Πόλεις κι Ευφυής Γεωργία
 • Συστήματα, Στρατηγικές και Πολιτικές Ενέργειας

Έχει δημοσιεύσει πάνω απο 200 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Έχει συγγράψει τα ακόλουθα βιβλία:

 1. Μανιάτης, Γ. (2020). «Πράσινη Ανάπτυξη: η απάντηση στην Περιβαλλοντική Κρίση», Εκδ. διαΝΕΟσις, Αθήνα
 2. Μανιάτης, Γ. (2016). «Μεταρρυθμίσεις και Προοδευτικός Πατριωτισμός», Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
 3. Μανιάτης, Γ. (2012). «Ενέργεια και Ορυκτός Πλούτος. Εθνικοί Πυλώνες Ανάπτυξης», Εκδ. Α.Α.Λιβάνη, Αθήνα.
 4. Μανιάτης, Γ. (2009). «Η Πρόκληση της Πράσινης Ανάπτυξης», Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα.
 5. Μανιάτης, Γ. (1993). «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης – Κτηματολογίου», Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη.