Κυριαζής Δημοσθένης

Κυριαζής Δημοσθένης

Κυριαζής Δημοσθένης

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιοστρεφών Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφορίες

Ο Δημοσθένης Κυριαζής έλαβε το δίπλωμά του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2001 και το διατμηματικό μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» το 2004 (σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – ΕΜΠ, τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής – Πανεπιστήμιο Πειραιά). Από το 2007 είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ στη θεματική περιοχή των Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών και διαχείριση ροών εργασίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε υπηρεσιοστρεφή, κατανεμημένα και ετερογενή συστήματα και σε τεχνολογίες λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά Ευρωπαϊκών και Ελληνικών έργων (π.χ. BigDataStack, CrowdHEALTH, MATILDA, 5GTANGO, CYBELE, ORBIT, VISION Cloud, IRMOS, 4CaaSt) με έμφαση σε ερευνητικά θέματα αναφορικά με διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, ανοχή σε σφάλματα, διαχείριση πόρων, μοντελοποίηση απόδοσης σε υπηρεσιοστρεφή περιβάλλοντα και εφαρμογές πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας, υγείας κ.α. Βασικά σημεία έρευνας αποτελούν τεχνολογίες εικονικοποίησης για υψηλή διαθεσιμότητα υποδομών υπολογιστικών νεφών και τεχνικές διαχείρισης σε περιβάλλοντα διαδικτύου οντοτήτων – συντονίζοντας σχετικά ευρωπαϊκά έργα. Παράλληλα έχει συμμετάσχει και υπάρξει επικεφαλής διάφορων ευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων (όπως Future Internet Architecture Board, και Cloud QoS&SLAs).