Γκρίτζαλης Στέφανος

Γκρίτζαλης Στέφανος

Γκρίτζαλης Στέφανος

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Πληροφορίες

Ο Στέφανος Γκρίτζαλης είναι Καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (6.2019+) και διατελεί Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and ICT)” (06.2020+).

Είναι Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) (12.2020+).

Είναι Αναπληρωματικό Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) (08.2022+).

Διετέλεσε Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (09.2014-08.2018).

Διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (11.2009-10.2012).

Νωρίτερα ήταν Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002-2019), Πρόεδρος του Τμήματος (2005-2009), Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος (2012-2014) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (2005-2009).

Έχει δραστηριοποιηθεί επί 25 και πλέον χρόνια σε σειρά διεθνών και εθνικών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (Horizon 2020, IST FP7/FP6/FP5, DGXIII Telematics / ETS-II / ETS-I / Telematics for Administration / Value II / Healthcare Telematics, DG XVI Feder, GSRT κ.λπ.).

Σύμφωνα με την κατάταξη  “2023 World’s Top 2% Scientists” του Stanford και της Elsevier, περιλαμβάνεται, για μία ακόμη χρονιά, στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων σε όλο τον κόσμο, σε σύνολο 195.605 επιστημόνων, με κριτήριο αξιολόγησης τις αναφορές που έλαβε το συνολικό ερευνητικό έργο του κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς καριέρας του.

Έχει συγγράψει ή επιμεληθεί  14 Βιβλία, έχει επιμεληθεί τα Πρακτικά 35 και πλέον Διεθνών Συνεδρίων (IEEE, ACM, Springer κ.α.), έχει συγγράψει 37 Κεφάλαια Βιβλίων, έχει δημοσιεύσει 329 επιστημονικά άρθρα (146 άρθρα σε διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και 183 σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με έκδοση Πρακτικών).

Διατελεί Area Editor στο κορυφαίο περιοδικό IEEE Communications Surveys and Tutorials (ImpactFactor=35.6 (Clarivate JCR Report), κατετάγη #1 περιοδικό στην Επιστήμη Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών στον κόσμο για τα έτη 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017).

Είναι Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board Member) σε 35 περιοδικά, Κριτής (Reviewer) σε 80 διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και έχει διατελέσει Προσκεκλημένος Εκδότης (Guest Editor) 35 φορές σε Επιστημονικά Περιοδικά.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος Συνεδρίου (General Chair) ή Πρόεδρος Επιτροπής Προγράμματος (PC Chair) σε 50 διεθνή συνέδρια, Μέλος Επιτροπής Προγράμματος (PC Member) σε περισσότερα από 600 διεθνή συνέδρια και έχουν καταγραφεί περισσότερες από 10.000 Αναφορές (citations) στο έργο του με h-index=54, i-10 index=170 κατά Google Scholar.

Έχει επιβλέψει την εκπόνηση 17 διδακτορικών διατριβών που έχουν περατωθεί επιτυχώς. Επιπλέον, έχει διατελέσει μέλος επιτροπής αξιολόγησης / εξωτερικός αξιολογητής 60 και πλέον υποψηφίων διδακτόρων στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Πακιστάν και την Ινδία. Έχει επιβλέψει περισσότερες από 90 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και 160 Πτυχιακές Εργασίες.

Έχει οριστεί εμπειρογνώμονας για την αξιολόγηση προτάσεων έργων και υποψηφιοτήτων από πλήθος ελληνικών και διεθνών φορέων: ERC European Research Council, Swiss National Science Foundation (SNSF), Italian Ministry of University and Research, The Netherlands Organisation for Scientific Research, Belgian Fund for Scientific Research, Czech Science Foundation, FFG Austrian Research Promotion Agency, ETH Zurich Research Commission, Croatian Ministry of Science and Education, Slovenian Research Agency, South Africa’s National Research Foundation, Qatar Foundation National Research Fund, Cyprus Research Promotion Foundation, The University of Nicosia Research Foundation Cyprus, Hellenic Foundation for Research and Innovation, Hellenic General Secretariat for Research and Technology, Hellenic State Scholarship Foundation, Hellenic Ministry of Economy and Development ESF Operational Programme “HR Development Education and Life Long Learning”.

Έχει διατελέσει Αξιολογητής σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα, ενώ έχει οριστεί Εμπειρογνώμονας για την Ελληνική Δικαιοσύνη σε θέματα Ασφάλειας Επικοινωνιών και Προστασίας της Ιδιωτικότητας.