Γεώργιος Ευθύμογλου

Γεώργιος Ευθύμογλου

Ευθύμογλου Γεώργιος

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Πρόεδρος Τμήματος

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών
Πληροφορίες

Ο Γεώργιος Π. Ευθύμογλου έλαβε το πτυχίο από το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991, το Masters of Science in electrical engineering από το Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, USA το 1993 και το Διδακτορικό από το ίδιο πανεπιστήμιο το 1997.  Από το 1994 μέχρι το 1998, ήταν consultant στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και παρέδιδε μαθήματα σε θέματα σχεδιασμού ασύρματων συστημάτων τρίτης γενιάς σε μηχανικούς τηλεπικοινωνιακών εταιρειών όπως Motorola, Lucent, AT&T, Nortel, Scientific Atlanta, Harris Corporation, και Viasat. To 1998 εργάστηκε στη Cadence Design Systems, αρχικά ως μέλος ομάδας Research and Development (R&D) στη Sunnyvale, California και στη συνέχεια ως project manager στη Red Bank, New Jersey. Το 2002 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, όπου σήμερα είναι Καθηγητής. Διατελεί Associate Editor στα περιοδικά IET Electronics Letters και International Journal of Distributed Sensor Networks και είναι reviewer για πολλά περιοδικά του χώρου των ψηφιακών επικοινωνιών, όπως και μέλος της τεχνικής επιτροπής προγράμματος για συνέδρια του ίδιου χώρου. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά και διεθνή προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος και ως ερευνητής. Έχει 76 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια με περισσότερες από 1000 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του.