Φιλιππάκης Μιχαήλ

Profile Photo

Φιλιππάκης Μιχαήλ

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Έμφαση στη Μη Γραμμική Ανάλυση Ψηφιακών Συστημάτων
Πληροφορίες

Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ από τον Αύγουστο του 2022 είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και από τον Οκτώβριο του 2022 είναι εκλεγμένο Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Από το 2013 (Δεκέμβριο) ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως Επίκουρος Καθηγητής αρχικά και ως Αναπληρωτής Καθηγητής στη συνέχεια. Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ είναι Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ε.Μ.Π., πτυχιούχος με άριστα του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου με Άριστα. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε αρκετά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου , στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, σε Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές (ΣΣΕ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ) και σε αρκετά Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Χαλκίδας) , στην ΑΣΠΑΙΤΕ, ποικίλα μαθήματα και αντικείμενα όπως (Μηχανική Μάθηση, Πρακτική Μηχανική Μάθηση, Θεμελιώδεις Γνώσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων, Εξόρυξη και Προετοιμασία Δεδομένων, Προβλεπτική Αναλυτική, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Βιοστατιστική, Βιοπληροφορική, Μαθηματική Ανάλυση, Εφαρμοσμένη Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική Επιχειρήσεων, Ποσοτικές Μέθοδοι και Εφαρμογές, Θεωρία Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διακριτά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Χρήση Συμβολικών Γλωσσών σε Προβλήματα Μαθηματικής Φυσικής με τη βοήθεια του προγράμματος Matlab, Προσομοίωση ψηφιακών συστημάτων με χρήση Matlab-Mathematica, Python , R, κ.α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε μη γραμμικά προβλήματα με μερικές διαφορικές εξισώσεις, σε προβλήματα βελτιστοποίησης, στη θεωρία παιγνίων, σε ζητήματα Μηχανικής Μάθησης, σε θέματα Εξόρυξης δεδομένων, σε ερευνητικά θέματα Επιστήμης Δεδομένων και σε προβλήματα επεξεργασίας εικόνας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 63 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων με κριτές. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν περισσότερες από 430 αναφορές (citations) στο έργο του από άλλους ερευνητές ενώ έχει συγγράψει εκθέσεις (referee’s reports) για αρκετά διεθνή περιοδικά. Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ είναι συγγραφέας 14 πανεπιστημιακών βιβλίων, έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει υπάρξει κριτής επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και βιβλίων. Επίσης ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ συμμετέχει σε αρκετά διεθνή ερευνητικά προγράμματα.