Εγγλέζος Νικόλαος

Nikolaos Englezos

Εγγλέζος Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά
Πληροφορίες

Ο Νικόλαος Εγγλέζος είναι Επίκουρος Καθηγητής στα Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (M.Sc. και M.Phil.) στα Μαθηματικά καθώς και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στα Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά από το Graduate School of Arts and Sciences του Columbia University. Επί του παρόντος είναι ο ακαδημαϊκός συντονιστής του προγράμματος Erasmus+, ενώ έχει διατελέσει ακαδημαϊκός διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών & Οικονομετρίας στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο ICRE8. Αποτέλεσε επίσης ερευνητικό υπότροφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων IKYDA και ΘΑΛΗΣ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Μαθηματικά Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Ειδικότερα, αντικείμενα ερευνητικής μελέτης αποτελούν η Χρηματοοικονομική Βελτιστοποίηση στα πλαίσια της Στοχαστικής Θεωρίας Ελέγχου, η Ανάλυση Ισορροπίας, και η Στοχαστική Διαφορική Θεωρία Παιγνίων, μέσω κατάλληλων Προδρομικών ή/και Οπισθοδρομικών Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων που μοντελοποιούν την αγορά και μπορούν να προσομοιωθούν.

  • I. Kartala, N. Englezos, and A. N. Yannacopoulos. Future Expectations Modeling, Random Coefficient Forward-Backward Stochastic Differential Equations, and Stochastic Viscosity Solutions. Mathematics of Operations Research, 45(2), 403-433, 2020.
  • Koundouri, C. Roseta-Palma, and N. Englezos. Out of Sight, Not Out of Mind: Developments in Economic Models of Groundwater Management. International Review of Environmental and Resource Economics, 11(1), 55-96, 2017.
  • Englezos, N. E. Frangos, X. I. Kartala, and A. N. Yannacopoulos. Stochastic Burgers Equation and a Generalization of the Cole-Hopf Transformation. Stochastic Processes and their Applications, 123(8), 3239-3272, 2013.
  • Englezos and I. Karatzas. Utility Maximization with Habit Formation: Dynamic Programming and Stochastic PDE’s. SIAM Journal on Control and Optimization, 48, 481- 520, 2009.