Δεμέστιχας Παναγιώτης

Δεμέστιχας Παναγιώτης

Δεμέστιχας Παναγιώτης

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων – Ευφυή Συστήματα
Πληροφορίες

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας απέκτησε το Πτυχίο και το Διδακτορικό του Δίπλωμα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από τον Απρίλιο του 2012 έως και σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και ηγείται του Εργαστηρίου “Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες” (http://tns.ds.unipi.gr). Κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο 2015 έως τον Σεπτέμβριο 2016 είχε εκπαιδευτική άδεια, κατά τη διάρκεια της οποίας συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο του Surrey και συγκεκριμένα στο 5G Innovation Center του Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (09.2011-09.2015), Επικουρος Καθηγητής (09.2002-11. 2007) και Αναπληρωτής Καθηγητής (12.2007-03.2012). Ηγήθηκε ως Συντονιστής (Project Coordinator) του προγράμματος OneFIT (07.2010-12.2012), διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής (Technical Manager) του προγράμματος E3 (09.2008-12.2009) και διετέλεσε Πρόεδρος σε διάφορες ομάδες εργασίας του WWRF, με πιο πρόσφατο το WGC “Communication Architectures and Technologies” (01.2004-12.2015). Διδάσκει δίκτυα υπολογιστών Ι & ΙΙ σε προπτυχιακό επίπεδο. Έχει επιβλέψει δέκα διδακτορικές διατριβές, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ επιπλέον τρεις είναι σε εξέλιξη. Μεγάλο τμήμα των τρεχουσών ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου εμπίπτει σε Προγράμματα, τα οποία εντάσσονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και είναι χρηματοδοτούμενα εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 (Horizon2020). Οι κύριες ερευνητικές περιοχές με τις οποίες ασχολείται η έξυπνη/γνωσιακή/αυτόνομη διαχείριση και η σύγκλισή της (smart/cognitive/autonomic management/convergence), η διαχείριση υποδομών ICT/σταθερής πρόσβασης και πρόσβασης κορμού (management of ICT infrastructures/core-fixed access), οι εφαρμογές και οι ενοποιημένες υπηρεσίες (applications/integrated services), το SDN/NFV, η έξυπνη ασύρματη πρόσβαση (smart wireless access), τα γνωσιακά δίκτυα (cognitive radio networks), τα ευκαιριακά δίκτυα και δίκτυα αισθητήρων (opportunistic/sensor networks) καθώς και οι τεχνολογίες νέφους (cloud) και του Internet of Things. Επιπλέον, ο Καθηγητής Π. Δεμέστιχας έχει συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα EuConNeCts2, κατά τη διάρκεια του οποίου διοργάνωσε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνικού Προγράμματος (Technical Programme Committee Chair) το European Conference on Networks and Communications (EUCNC 2016), που έλαβε χώρα στην Αθήνα, 27-30 Ιουνίου 2016. Έχει συμμετάσχει από διάφορες ηγετικές θέσεις στα έργα SLALOM, UniverSelf, iCore και ACROPOLIS. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, στο πλαίσιο των RACE II, ACTS, BRITE/EURAM, EURET, IST/FP5, IST/FP6, ICT/FP7. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά των δικτύων 5ης γενιάς και συγκεκριμένα την αξιοποίηση του φάσματος πέραν των 6 GHz, η συνολική διαχείρηση του φάσματος, οι αρχιτεκτονικές δικτύων 5G, η διαχείριση με βάση την πρόβλεψη και τη γνώση, οι τεχνολογίες του virtualization που βασίζονται στο SDN και το NFV. Στο πλαίσιο της προτυποποίησης (standardization) έχει συνεισφέρει σε διάφορους οργανισμούς, όπως το ETSI και το IEEE. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα του σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος της ΙΕΕΕ, της ACM και του Τεχνικού Επιμελητηρίου.