Κάμπης Δημήτριος

Κάμπης Δημήτριος

Κάμπης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Μάρκετινγκ και Οικονομική Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πληροφορίες

Ο Δρ Δημήτρης Κάμπης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 1994.

Διδάσκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε προπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα του Τομέα Μάρκετινγκ και Χρηματοοικονομικής και αντίστοιχα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διδάξει επίσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, University of Birmingham, University of Durham, “Μικροοικονομία και Μακροοικονομία”, “Χρηματοοικονομική Λογιστική” και “Στρατηγικό Μάνατζμεντ”.

Ο Δρ Δημήτρης Κάμπης έχει Ph. D. από το University of Birmingham, Dept of Commerce και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MBA) από το ίδιο πανεπιστήμιο και είναι απόφοιτος της ΑΒΣΠ (νυν Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Για περίπου 30 έτη έχει διατελέσει σύμβουλος διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών όπως Citigroup, Goldman Sachs, HVB κ.ά. σε θέματα δημοσίου χρέους και χρηματοδότησης μεγάλων έργων  διεθνώς καθώς και έχει ολοκληρώσει πληθώρα συνεργασιών εταιρειών σε διεθνές επίπεδο αναπτύσσοντας παράλληλα και επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχει δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Παρουσίαση Μονογραφιών.

  1. Διοικητική της Διανομής (Επιλογής)
  2. Αποτίμηση, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων (Επιλογής)