Ασημακόπουλος Παναγιώτης

Panagiotis Asimakopoulos

Ασημακόπουλος Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Πληροφορίες

Ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοικητικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σπούδασε οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς  έχοντας ακολουθήσει την κατεύθυνση Βιομηχανικών θεμάτων. Απέκτησε μεταπτυχιακό (MSc) δίπλωμα ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη με κατεύθυνση στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  και ολοκλήρωσε τις σπουδές του αποκτώντας το διδακτορικό (Ph.D) δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Διαθέτει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία στον χώρο της χρηματοοικονομικής διοικητικής των επιχειρήσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ερωτήματα που αφορούν κεντρικά θέματα της χρηματοοικονομικής διοικητικής εξετάζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων και ερευνώντας τις αλληλεπιδράσεις και τις επιπτώσεις μεταξύ της επενδυτικής πολιτικής, της χρηματοδοτικής πολιτικής και της πολιτικής  πληρωμών, γεγονός που συμβάλλει στην επιτυχία της επιχείρησης και επομένως έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία. Άλλοι κύριοι τομείς ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος είναι η εξέταση των συμπεριφορών διακράτησης μετρητών, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και η βιώσιμη χρηματοδότηση και διακυβέρνηση. Η έρευνά του έχει παρουσιαστεί σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά χρηματοοικονομικής με υψηλή κατάταξη, όπως το Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), το Journal of Financial Stability (JFS), το European Journal of Finance (EJF), και το Journal of International Review of Financial Analysis (IRFA).

  • Asimakopoulos, P., Asimakopoulos, S., and Aichen, Z. (2021) ‘Dividend smoothing and credit rating changes’, The European Journal of Finance, 27 (1-2), pp. 62-85, DOI: 10.1080/1351847X.2020.1739101. (ABS 3)
  • Asimakopoulos, P., Asimakopoulos, S., and Fernandes, F. (2019) ‘Cash holdings of listed and unlisted firms: New evidence from the euro area’, The European Journal of Finance, 25 (17), pp. 1708-1729, DOI: 10.1080/1351847X.2019.1652197. (ABS 3)
  • Asimakopoulos, P., and Asimakopoulos, S. (2017) ‘Fiscal policy with banks and financial frictions’, Journal of Financial Stability, 40, pp. 94-109, DOI: 10.1016/j.jfs.2017.10.010. (ABS 3)
  • Asimakopoulos, P., Asimakopoulos, S., Kourogenis, N., and Tsiritakis, E. (2017) ‘Time-disaggregated dividend-price ratio and dividend growth predictability in large equity markets’, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52 (5), pp. 2305-2326, DOI: 10.1017/S0022109017000643. (ABS 4)
  • Asimakopoulos, P., Tsagarakis, N., and Tsiritakis, E. (2015) ‘Price adjustment method and ex-dividend day returns in a different institutional setting’, International Review of Financial Analysis, 41, pp. 1-12, DOI: 10.1016/j.irfa.2015.05.005. (ABS 3)