Αρτίκης Παναγιώτης

Αρτίκης Παναγιώτης

Αρτίκης Παναγιώτης

Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εταιρική Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Πληροφορίες

O Δρ. Παναγιώτης Γ. Αρτίκης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ in International Banking and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham και Διδακτορικού Διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Bradford.

Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει διατελέσει επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος στο χώρο των επενδύσεων σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ως μέλος επενδυτικής επιτροπής ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης, έχει λάβει πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το επίπεδο «Δ – Εκπόνηση Αναλύσεων για Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή Εκδότες».

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, διαχείρισης κινδύνου και της αποτίμησης αξιογράφων. Ο Δρ. Π. Αρτίκης έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες σε υψηλού επιπέδου επιστημονικά περιοδικά, όπως το Journal of Corporate Finance, The  European Journal of Finance, European Management Journal, Journal of Financial Management, Markets and Institutions, The British Accounting Review και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Ο Δρ. Π. Αρτίκης διδάσκει τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης. Είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΟΔΕ και Πρόεδρος της ομάδας εσωτερικής αξιολόγησης του ΤΟΔΕ. Τέλος, έχει επιβλέψει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και έχει λάβει επί σειρά ετών τον τίτλο καλύτερης διδακτικής επίδοσης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  1. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (6ο εξάμηνο)
  2. Διαχείριση Κινδύνου (7ο εξάμηνο)
  3. Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος (Επιλογής)
  4. Ερευνητική Εργασία (Επιλογής)

Οι ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

  • Τετάρτη: 11:00 – 13:00
  • Πέμπτη: 13:00 – 15:00