Αντζουλάτος Άγγελος

Αντζουλάτος Άγγελος

Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Τραπεζική
Πληροφορίες

Ο Άγγελος Α. Αντζουλάτος, Καθηγητής Τραπεζικής, είναι απόφοιτος του ΕΜΠ (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 1984) και του Stern School of Business – New York University (MBA, 1986, και Ph.D., 1992).

Εργάστηκε στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Ερευνών της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τραπέζης της Νέας Υόρκης (New York Fed, 8/1994-5/1998), ενώ παράλληλα δίδασκε στο Stern.

Έχει, επίσης, υπηρετήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Αναπτύξεως (9/2002-8/2005), ενώ από το 2007 διδάσκει και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στο Stern τιμήθηκε με το Herman E. Kroos βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής (1992) και δύο STERN-Citibank βραβεία εξαιρετικής διδασκαλίας (1992, 1995).

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τα βιβλία Τραπεζική – Διοίκηση & Στρατηγική (2020), Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία (β’ έκδοση, 2019), 284 λυμένες ασκήσεις Μακροοικονομίας (2019) και Σύντομος οδηγός στον ολισθηρό(τατο) δρόμο του Grexit (2017).

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Αντζουλάτου εστιάζονται σε τραπεζική, μακροπροληπτική εποπτεία και χρηματοοικονομικές κρίσεις. Σημείο αναφοράς αποτελούν οι αστοχίες του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας ένεκα των οποίων οι τράπεζες εντείνουν τους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές, και ενίοτε προκαλούνται κρίσεις. Αντικείμενο ερεύνης είναι η συμβολή της εποπτείας και της οικονομικής πολιτικής στην αποτροπή των κρίσεων.

 • “Credit Rationing and Rational Behavior”, Journal of MoneyCreditand Banking, vol. 26, nο. 2, May 1994, pp. 182-202.
 • “Borrowing Constraints, Income Expectations and the Euler Equation – Theory and Evidence” Economics Letters, vol. 45, July 1994, pp. 323-327.
 • “On the Determinants and Resilience of LDC Bond Issuance, 1990 – 1995”, Journal of International Money and Finance, vol. 19, no. 3, 2000, pp. 399-418.
 • “Arbitrage Opportunities on the Road to Stabilization and Reform”, Journal of International Money and Finance, vol. 21, 2002, pp. 1013-1034.
 • “Bank Lending to LDCs – Lessons from the 1970s” (with N. Seth), International Economic Journal, vol. 17, nο. 2, Summer 2003, pp. 19-36.
 • “Financial System Structure and Change – Evidence from the O.E.C.D. Countries” (with C. Tsoumas and J. Thanopoulos), Journal of Economic Integration, 23, no. 4, December 2008, pp. 977 – 1001.
 • “Do Financial Systems Converge?” (with E.Panopoulou and C. Tsoumas), Review of International Economics, v19, no. 1, 2011, pp. 122–136.
 • “The Enigma of Non-Interest Income Convergence” (with E.Panopoulou and C. Tsoumas), Applied Financial Economics, v 21, no. 17, 2011 (September), pp. 1309 – 1316.
 • “Greece in 2010: A Tragedy Without(?) Catharsis”, International Advances in Economic Research, v 17, no. 3, 2011, pp. 241-257 (lead article).
 • “Policy Responses to the European Debt Crisis – Treating the ‘Symptoms’ or the ‘Disease’?”, Panoeconomicus, v 59, no. 5, 2012 (December), pp. 529 – 552, (lead article – by invitation).
 • “Institutions, Moral Hazard and Expected Government Support of Banks” (with C. Tsoumas), Journal of Financial Stability, vol. 15, 2014 (December), pp. 161 – 171.
 • “Supply of capital and capital structure: The role of financial development” (with K. Koufopoulos, C. Lambrinoudakis and E. Tsiritakis), Journal of Corporate Finance, vol. 38(C), 2016, pp. 166 – 195.