Ανθρωπέλος Μιχαήλ

Ανθρωπέλος Μιχαήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Πληροφορίες

Από τον Ιούνιο του 2023 υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο τα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά και από τον Φεβρουάριο του 2018 ως διευθυντής του διδακτορικού προγράμματος. Είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος από τον Ιανουάριο του 2012. Έχει διδακτορικό από το University of Texas at Austin μεταπτυχιακό το Columbia University και πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στο παρελθόν έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στο LSE και επισκέπτης καθηγητής στο Boston University.

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα, σε προβλήματα που σχετίζονται με τη βέλτιστη και μη βέλτιστη κατανομή κινδύνων (risk-sharing), την ισορροπία σε μη ανταγωνιστικές χρηματοοικονομικές αγορές και τον στρατηγικό σχεδιασμό επενδυτικών χαρτοφυλακίων για Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

 

  • Competition in Fund Management and Forward Relative Performance Criteria“, joint work with T. Geng and T. Zariphopoulou. SIAM Journal of Financial Mathematics, 13:4, 1271-1301 (2022).
  • “Optimal Investment and Derivative Demand under Price Impact”, joint work with S. Robertson and K. Spiliopoulos. Mathematical Finance, 31, 3-35 (2021).
  • “The Effective Risk Aversion in Thin Risk-Sharing Markets”, joint work with C. Kardaras and G. Vichos. Mathematical Finance 2020; 30: 1565– 1590.
  • “The Pricing of Contingent Claims and Optimal Positions in Asymptotically Complete Markets”, joint work with S. Robertson and K. Spiliopoulos. Annals of Applied Probability, 27 (3), 1778-1830 (2017).
  • “Equilibrium in Risk-Sharing Games”, joint work with C. Kardaras. Finance and Stochastics, 21, 815-865 (2017).