Αναγνωστοπούλου Σεραΐνα

Αναγνωστοπούλου Σεραΐνα

Καθηγήτρια, Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής
Πρόεδρος Τμήματος

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Πληροφορίες

Η Σεραΐνα Κ. Αναγνωστοπούλου είναι Καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Τμήματος. Έχει λάβει διδακτορικό από το Bayes (πρώην Cass) Business School, City University, London, UK (2007), όπου σπούδασε με διδακτορική υποτροφία. Είναι, επίσης, CFA Charterholder. Έχει λάβει M.Sc. in International Securities, Investment and Banking από το ICMA (πρώην ISMA) Centre, University of Reading, UK (2002), καθώς επίσης Πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001). Πριν ενταχτεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 2019, κατείχε ακαδημαϊκές θέσεις στο ESCP Business School-London Campus, στο Henley Business School – University of Reading, και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ των ετών 2007-2019, ενώ υπήρξε ακαδημαϊκή επισκέπτρια στο Queen Mary University of London μεταξύ 2015-2016, και στο Universidad Carlos III de Madrid το καλοκαίρι του 2018. Είναι επίσης Research Affiliate του Adam Smith Observatory of Corporate Reporting Practices, University of Glasgow, UK. Διαθέτει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία στον χώρο της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της ποιότητας και χειραγώγησης κερδών, της συντηρητικότητας στη λογιστική απεικόνιση, της σχέσης της λογιστικής με τις κεφαλαιαγορές και της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των οικονομικών συνεπειών της υιοθέτησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), όπως επίσης των θεμάτων αποτίμησης επιχειρήσεων που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η έρευνά της έχει παρουσιαστεί σε σειρά από επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιευτεί μεταξύ άλλων περιοδικών στα Journal of Corporate Finance, European Accounting Review, Journal of Banking and Finance, Accounting and Business Research, International Journal of Accounting, Journal of Financial Services Research, British Accounting Review, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis και Journal of International Financial Management and Accounting. Είναι Editor για το περιοδικό International Journal of Accounting και μέλος του Editorial Board των περιοδικών British Accounting Review,  Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Journal of International Financial Management and Accounting και Journal of Accounting in Emerging Economies. Είναι μέλος του European Accounting Association και του CFA Institute.

 • Anagnostopoulou, S.C., and Malikov, K. (2023). ‘The Real Consequences of Classification Shifting: Evidence from the Efficiency of Corporate Investment’. European Accounting Review, published online ahead of print, https://doi.org/10.1080/09638180.2023.2200199.
 • Anagnostopoulou, S.C., Trigeorgis, L., and Tsekrekos, A.E. (2023) ‘Enhancement in a Firm’s Information Environment via Options Trading and the Efficiency of Corporate Investment’, Journal of Banking and Finance, 139, Article 106809.
 • Anagnostopoulou, S.C., and Avgoustaki, A. (2023). ‘The Impact of Human Resource Practices on Corporate Investment Efficiency’, International Review of Financial Analysis, 87, Article 102609.
 • Anagnostopoulou, S.C., and Stavropoulou, C. (2023) ‘Earnings Management in Public Healthcare Organizations: The Case of the English NHS Hospitals’, Public Money and Management, 43(2), pp. 95-104.
 • Anagnostopoulou, S.C., Gounopoulos, D., Malikov, K., and Pham, H. (2021) ‘Earnings Management by Classification Shifting and IPO Survival, Journal of Corporate Finance, 66, Article 101796.
 • Anagnostopoulou, S.C., Tsekrekos, A.E. and Voulgaris, G. (2021) ‘Accounting Conservatism and Corporate Social Responsibility’, The British Accounting Review, 53(4), Article 100942.
 • Anagnostopoulou, S.C., Buhalis, D., Kountouri, I., Manousakis, E., and Tsekrekos, A.E. (2020) ‘The Impact of Online Reputation on Hotel Profitability’, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(1), pp. 20-39.
 • Anagnostopoulou, S.C., Ferentinou, A.C., Tsaousis, P., and Tsekrekos, A.E. (2018) ‘The Options Market Reaction to Bank Loan Announcements’, Journal of Financial Services Research, 53 (1), pp. 99-139.
 • Anagnostopoulou, S.C. (2017) ‘Accounting Quality and Loan Pricing: The Effect of Cross-Country Differences in Legal Enforcement’, The International Journal of Accounting, 52 (2), pp. 178-200.
 • Anagnostopoulou, S.C., and Tsekrekos, A.E. (2017) ‘The Effect of Financial Leverage on Real and Accrual-based Earnings Management’, Accounting and Business Research, 47 (2), pp. 191-236.
 • Anagnostopoulou, S.C., and Tsekrekos, A.E. (2015) ‘Earnings Management in Firms Seeking to Be Acquired’, The British Accounting Review, 47 (4), pp. 351-375.