Αλεξίου Αγγελική

Αγγελική Αλεξίου

Αλεξίου Αγγελική

Καθηγήτρια, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών
Πληροφορίες

Η Αγγελική Αλεξίου έλαβε το δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1994 και το διδακτορικό δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών και της επεξεργασίας σήματος από το Imperial College, University of London, το 2000. Από το Μάρτιο του 2019 είναι καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο “Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών” στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για περισσότερο από μία δεκαετία εργάστηκε στα Bell Laboratories, Wireless Research, Lucent Technologies, (αργότερα Alcatel-Lucent και τώρα ΝΟΚΙΑ), στο Swindon της Μεγάλης Βρετανίας, αρχικά ως ερευνήτρια (Ιανουάριος 1999-Φεβρουάριος 2006) και αργότερα ως τεχνική διευθύντρια (Μάρτιος 2006-Απρίλιος 2009). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των ‘έξυπνων’ κεραιών, των MIMO και multihop τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος και της βελτιστοποίησης διαχείρισης πόρων σε ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 5G (and beyond), σε τεχνικές συντονισμού και συνεργατικότητας σε πυκνοποιημένα ασύρματα δίκτυα, σε THz ασύρματες επικοινωνίες και στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης σε ασύρματα συστήματα επόμενης γενιάς. Η Αγγελική Αλεξίου έλαβε (μαζί με ομάδα άλλων ερευνητών) το βραβείο Bell Labs President’s Gold Award το 2002 για τη συνεισφορά της στο πρόγραμμα Bell Labs Layered Space-Time (BLAST) και το βραβείο Central Bell Labs Teamwork Award το 2004 για υποδειγματική ομαδική εργασία και ερευνητικά επιτεύγματα στο ερευνητικό πρόγραμμα IST-FITNESS. Από το 2006 είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας Radio Communication Technologies και της ομάδας High Frequencies Radio Communication Technologies του οργανισμού Wireless World Research Forum. Είναι μέλος του IEEE, του IET και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Είναι διευθύντρια του ερευνητικού προγράμματος H2020 TERRANOVA και τεχνική διευθύντρια του ερευνητικού προγράμματος H2020 ARIADNE.