Κτίριο οδ. Ζέας 82

Κτίριο οδ. Ζέας 82

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Το Κτίριο

Στο κτίριο στεγάζεται η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και η Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, καθώς και τα γραφεία των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού Ξένων Γλωσσών.

Οι χώροι