Κεντρικό Κτίριο Καραολή & Δημητρίου 80

Κεντρικό Κτίριο Καραολή & Δημητρίου 80

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEBSITE ICON

Το Κτίριο

Στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου στεγάζονται υπηρεσίες, γραφεία καθηγητών, αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, κτλ. Πιο συγκεκριμένα:

Υπόγειο: Βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο
Ισόγειο: Ιατρείο, διατμηματικά εργαστήρια υπολογιστών, κυλικείο
1ος όρ.: Γραμματείες των Ακαδ. Τμημάτων εκτός των Τμημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων
1ος-2ος-3ος όρ.: Αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας
3ος όρ.: Γραφεία καθηγητών Τμημάτων Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
4ος όρ.: Πρυτανεία, γραφεία διοίκησης, γραφεία καθηγητών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
5ος όρ.: Γραφεία καθηγητών Τμημάτων Πληροφορικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Οικονομικής Επιστήμης

Οι χώροι