Φοιτητικές Εστίες

Φοιτητικές Εστίες

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεν διαθέτει Φοιτητική Εστία.

Υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν διαμονή ενεργών φοιτητών του πρώτου κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, στη Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στη Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π., εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα δωματίων.

Σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των φοιτητών εκδίδει το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Τηλ.: 2104142089, 2104142065, 2104142088

Ανακοινώσεις

Δωρεάν Διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)