Προγράμματα Σπουδών

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Tα Τμήματα της Σχολής έχουν αναπτύξει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σε σύγχρονα αντικείμενα, προσφέροντας στους φοιτητές τους ολοκληρωμένη και σύγχρονη εκπαίδευση. Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Σχολής υπάρχουν μαθήματα κορμού, τα οποία παρέχουν το βασικό υπόβαθρο και ευρεία εποπτεία του επιστημονικού αντικειμένου, καθώς και μαθήματα επιλογής τα οποία επιτρέπουν στους φοιτητές να σχεδιάσουν ατομικά προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις τους και τους μελλοντικούς στόχους τους, είτε για συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο (περαιτέρω εξειδίκευση), είτε για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας.

 

 

 Διάρκεια Σπουδών

Οι φοιτητές/τριες της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4009/6-9-2011, θα πρέπει ολοκληρώσουν επιτυχώς την φοίτησή τους στη Σχολή σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

Συμμετοχή παλαιών φοιτητών στις εξετάσεις

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2003 – 2004 και πληρούν τις προϋποθέσεις της τελευταίας τροποποίησης του Νόμου 4009/2011 σύμφωνα με την οποία συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012 – 2013 και 2013 – 2014, ότι δύνανται να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2014 και του Φεβρουαρίου 2015 και θα απολέσουν αυτοδίκαια την φοιτητική τους ιδιότητα στις 30/4/2015.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στη Σχολή λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π. Μ. Σ.):

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις