Εργαστήρια

Εργαστήρια Σχολής

Το εργαστήριο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Το σύγχρονο εργαστήριο του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στεγάζεται στον 3ο όροφο του κεντρικού κτηρίου και αποτελεί χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Σε αυτό, οι φοιτητές, καθηγητές και άλλοι ερευνητές μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφίας, να χρησιμοποιούν οικονομετρικά προγράμματα ή γλώσσες προγραμματισμού για την ανάλυση δεδομένων και να ενημερώνονται για τον κόσμο των επιχειρήσεων και των χρηματαγορών μέσω οικονομικών εντύπων.
Περισσότερα

Εργαστήρια Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Εργαστήρια Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις