Ομότιμοι Καθηγητές Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Oμότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο  Ομότιμος Καθηγητής
Παναγιώτης Αθανασόπουλος  Ομότιμος Καθηγητής      
Σπυρίδων Μακρυδάκης  Ομότιμος Καθηγητής      
Γεώργιος Κατσιμπρής  Ομότιμος Καθηγητής      
Νικόλαος Καραμούζης  Ομότιμος Καθηγητής