Ομότιμοι Καθηγητές Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Παρακαλούμε, για αναλυτική πληροφόρηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος: bankfin.unipi.gr  

 

Oμότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο  Ομότιμος Καθηγητής
Παναγιώτης Αθανασόπουλος  Ομότιμος Καθηγητής      
Σπυρίδων Μακρυδάκης  Ομότιμος Καθηγητής      
Γεώργιος Κατσιμπρής  Ομότιμος Καθηγητής      
Νικόλαος Καραμούζης  Ομότιμος Καθηγητής