Επίκουροι Καθηγητές Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Παρακαλούμε, για αναλυτική πληροφόρηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος: bankfin.unipi.gr  

 

Επίκουροι Καθηγητές