Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 

 

Παρακαλούμε, για αναλυτική πληροφόρηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος: bankfin.unipi.gr  

 

 

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής δημιουργήθηκε το 1989 με το Π.Δ. 377.

Είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και φιλοδοξεί να παραμείνει πρωτοπόρο στη διδασκαλία της θεωρίας και των σύγχρονων εφαρμογών των σχετικών γνωστικών αντικειμένων.

 

Website: https://bankfin.unipi.gr