Πέκκα-Οικονόμου Βικτωρία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Πέκκα-Οικονόμου Βικτωρία

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 437/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142348
  • E-mail: