Κούφη Βασιλική

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Κούφη Βασιλική

  • Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π.
  • Τμήμα: Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Γραφείο: 207/ΑΝΔΡ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142793
  • E-mail: