Τσελεπίδης Αναστάσιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Τσελεπίδης Αναστάσιος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 505/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142536
  • E-mail: