Διακηρύξεις Τμ. Τεχνικών Έργων

Σάββατο, 03 Ιουλίου 2021 13:48

Δημοπράτηση έργου με τίτλο: "Επέκταση εξοπλισμού κλιματισμού, αερισμού και εργασίες γενικής ανακαίνισης του Βιβλιοστασίου στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς”με Α/Α στο ΕΣΗΔΗΣ 182030.

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 18:03

Ανακατασκευή του Περιβάλλοντος χώρου και εκσυγχρονισμός, επέκταση δικτύων αυτού, στο κτιριακό συγκρότημα της Νίκαιας (πρώην Ολυμπιακού Ακινήτου Άρσης Βαρών) με Α/Α στο ΕΣΗΔΗΣ 95157

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 17:01

Μελέτη ανακατασκευής κτιρίου επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου & της οδού Υψηλάντου στον Πειραιά, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 95113

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 15:33

Μελέτη Μετασκευής του κτιριακού συγκροτήματος της Νίκαιας σε υποδομές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Β’ Φάση) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 95032