Διακηρύξεις Τμ. Τεχνικών Έργων

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 14:04

Επεμβάσεις, επισκευές και συμπληρώσεις στις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83335)

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 19:33

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου πίνακα Μέσης Τάσης στον Υποσταθμό του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018 13:49

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 78 & ΖΕΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017 15:41

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες