Διακηρύξεις Τμ. Τεχνικών Έργων

Τετάρτη, 27 Μαϊος 2020 20:45

Κατασκευή συστημάτων – οικοδομικές εργασίες πυρασφάλειας και επείγουσες επισκευές επί του κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιά επί της οδού Ανδρούτσου 150 και Βασ. Γεωργίου στον Πειραιά (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90356)

Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2020 17:46

Μετατροπή και αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος της Νίκαιας (Πρώην Ολυμπιακού Ακινήτου Άρσης Βαρών) και αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ Φάση)

Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 14:32

Κατασκευή συστημάτων - οικοδομικές εργασίες πυρασφάλειας του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή & Δημητρίου 80)

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 12:54

Διευκρίνηση εγγυητικών συμμετοχής για ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α 83938,1

Πρόσθετες Πληροφορίες