Διακηρύξεις Τμ. Τεχνικών Έργων

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 11:05

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοινωση διενεργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 18:03

Ανακατασκευή του Περιβάλλοντος χώρου και εκσυγχρονισμός, επέκταση δικτύων αυτού, στο κτιριακό συγκρότημα της Νίκαιας (πρώην Ολυμπιακού Ακινήτου Άρσης Βαρών) με Α/Α στο ΕΣΗΔΗΣ 95157

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 17:01

Μελέτη ανακατασκευής κτιρίου επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου & της οδού Υψηλάντου στον Πειραιά, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 95113

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 15:33

Μελέτη Μετασκευής του κτιριακού συγκροτήματος της Νίκαιας σε υποδομές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Β’ Φάση) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 95032