Διακηρύξεις Τμ. Τεχνικών Έργων

Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2020 17:46

Μετατροπή και αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος της Νίκαιας (Πρώην Ολυμπιακού Ακινήτου Άρσης Βαρών) και αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ Φάση)

Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 14:32

Κατασκευή συστημάτων - οικοδομικές εργασίες πυρασφάλειας του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή & Δημητρίου 80)

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 12:54

Διευκρίνηση εγγυητικών συμμετοχής για ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α 83938,1

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019 13:42

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της αριθμ. 20195461/23-7-2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Πρόσθετες Πληροφορίες