Διακηρύξεις Τμ. Τεχνικών Έργων

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 12:54

Διευκρίνηση εγγυητικών συμμετοχής για ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α 83938,1

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019 13:42

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της αριθμ. 20195461/23-7-2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Πρόσθετες Πληροφορίες

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019 14:45

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 105-107, ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 11:57

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσθετες Πληροφορίες