Διακηρύξεις Τμ. Τεχνικών Έργων

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 11:55

Εργασίες Επισκευής, Ανακαίνισης και Βελτίωσης Δομικών Στοιχείων του Κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80, στον Πειραιά, με Α/Α στο ΕΣΗΔΗΣ 91709

Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 12:36

Μελέτη μετατροπής της αίθουσας «Αθανάσιος Κανελλόπουλος» σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων/συνεδρίων με τους υποστηρικτικούς χώρους και της αίθουσας συνεδρίων του ισογείου του Παν. Πειραιώς σε αμφιθέατρο διδασκαλίας

Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 18:07

Αντικατάσταση Υδρόψυκτου Ψυκτικού Συγκροτήματος και Αναβάθμιση Η/Μ Σύνδεσης του στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90548)

Τετάρτη, 27 Μαϊος 2020 20:45

Κατασκευή συστημάτων – οικοδομικές εργασίες πυρασφάλειας και επείγουσες επισκευές επί του κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιά επί της οδού Ανδρούτσου 150 και Βασ. Γεωργίου στον Πειραιά (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90356)