Τελέλης Ορέστης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Τελέλης Ορέστης

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 502/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142649
  • E-mail: