Επιστημονικοί Συνεργάτες Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ονοματεπώνυμο Κλάδος Γραφείο Τηλέφωνο E-mail
Ανδρονίκη Γκατζόλη   609/ΓΛ21 210 4142530