Σύγκλητος

papei

ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΡΥΤΑΝΗΣ: Άγγελος Κότιος, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 • Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης: Γρηγόριος Χονδροκούκης, Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
 • Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Μάρκος Κούτρας, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ:

 • Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών: Μιχάλης Σφακιανάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κοσμήτορας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής: Χριστόδουλος Στεφανάδης, Καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 • Κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας: Κωνσταντίνος Χλωμούδης Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Ιωάννης Θεοδωρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

 • Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: Σταματίνα Χατζηδήμα, Καθηγήτρια
 • Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Αθανάσιος Κουρεμένος, Καθηγητής
 • Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Αθανάσιος Πλατιάς, Καθηγητής
 • Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών: Νικόλαος Γεωργόπουλος, Καθηγητής

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 • Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: Σωτήριος Μπερσίμης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Πρόεδρος Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: Νικόλαος Κουρογένης, Καθηγητής

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

 • Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών: Άγγελος Παντουβάκης, Καθηγητής
 • Πρόεδρος Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας: Βασίλειος Δεδούσης, Καθηγητής

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής: Μαρία Βίρβου, Καθηγήτρια
 • Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων: Ηλίας Μαγκλογιάννης, Καθηγητής

Εκπρόσωπος μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):  Ειρήνη Μαμάκου

Εκπρόσωπος των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.): Ελένη Τσάμη

Εκπρόσωπος των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.): Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος

Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων: Νικόλαος Γρηγοριάδης

Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών: -

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων: -

 

Γραμματέας Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου: Μαρία Μαρούλη

Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου

Διοίκηση