Σύγκλητος

papei

ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΠΡΥΤΑΝΗΣ: Άγγελος Κότιος, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ:

 • Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης: Γρηγόριος Χονδροκούκης, Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
 • Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Μάρκος Κούτρας, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας: Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΧΟΛΩΝ:

 • Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών: Μιχάλης Σφακιανάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κοσμήτορας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής: Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας: Άγγελος Παντουβάκης, Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Δημοσθένης Κυριαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

 • Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: Σταματίνα Χατζηδήμα, Καθηγήτρια
 • Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Δημήτριος Γεωργακέλλος, Καθηγητής
 • Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: Αθανάσιος Πλατιάς, Καθηγητής
 • Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών: Πρύτανης, Καθηγητής Άγγελος Κότιος

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: Γεώργιος Ηλιόπουλος, Καθηγητής
 • Πρόεδρος Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: Νικόλαος Κουρογένης, Καθηγητής

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών: Ευστράτιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής
 • Πρόεδρος Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας: Βασίλειος Δεδούσης, Καθηγητής

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής: Μαρία Βίρβου, Καθηγήτρια
 • Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων: Ηλίας Μαγκλογιάννης, Καθηγητής

Εκπρόσωπος μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):  -----

Εκπρόσωπος των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.): κα Χριστίνα Κοντογουλίδου

Εκπρόσωπος των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.): κα Διαμάντω Ντούβα

Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων: κα Βασιλική Γκότση

Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών: -----

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων: -----

 

Γραμματέας Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου: Μαρία Μαρούλη

Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου

Διοίκηση