Παπαδημητρίου Ευστράτιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Παπαδημητρίου Ευστράτιος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 510/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142556
  • E-mail: