Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το πρόγραμμα ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝ-ΦΕΒ 2018

Ανακοίνωση για την ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθ'όλη τη διάρκεια της εξέτασης μαθήματος δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν την ταυτότητά τους, σύμφωνα με απόφαση Γ.Σ #4/22.4.2016.