Μήνυμα Προέδρου

Σας καλωσορίζω στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο ως ένα από τα παλαιότερα τμήματα συνέβαλε δυναμικά τόσο στη θεμελίωση και στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου όσο και στη γενικότερη ανταπόκρισή του στις σύγχρονες απαιτήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι το μοναδικό με δύο κατευθύνσεις, Στατιστικής και Ασφαλιστικής, οι οποίες αποδεικνύονται ιδιαιτέρως χρήσιμες στη σημερινή εποχή, στο βαθμό που παρακολουθούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για επαγγελματική απορρόφηση, βασική προτεραιότητα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και παρατεινόμενης ανεργίας των νέων.

Σε αυτήν την κατεύθυνση εξάλλου βοηθούν και τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος, τα οποία αντιστοιχούν στις δύο κατευθύνσεις σπουδών και συνιστούν ένα επιπλέον εφόδιο για επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχή σταδιοδρομία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, παρέχοντας επιστημονική εξειδίκευση υψηλού επιπέδου.

Σκοπός του Τμήματος είναι η δημιουργία ενός υψηλής στάθμης επιστημονικού δυναμικού, καταρτισμένου άρτια τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε πρακτικές δεξιότητες, προκειμένου να καλλιεργεί ατομικές κλίσεις και ενδιαφέροντα αλλά και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων του να συνεισφέρει στη βελτίωση των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, στα άμεσα σχέδιά μας, μεταξύ άλλων, είναι και η αναμόρφωση του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών, κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και να καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων επιστημονικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τους ολοένα αναπτυσσόμενους και επαγγελματικά ελκυστικούς κλάδους της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Με τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων, ακαδημαϊκού, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών και εντείνοντας από κοινού τις προσπάθειές μας μπορούμε να επιτύχουμε την περαιτέρω σωστή λειτουργία, την αναβάθμιση των σπουδών και την εξωστρέφεια του Τμήματός μας, ώστε αυτό να συνεχίσει τη λαμπρή του πορεία και την αξιόλογη συνεισφορά του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και γενικότερα στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής

Email: