Επιτροπές του Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
 
1)Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2017-2018
Καθηγητές κ.κ. Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Κούτρας, Αθ. Κυριαζής (Συντονιστής)
Αναπληρωτές Καθηγητές κ.κ. Μ. Νεκτάριος και Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης 
Επίκουρος Καθηγητής Ελ. Κοφίδης
 
2)Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 
Αθ. Κυριαζής (Πρόεδρος Τμήματος)
 
Απειροστικός Λογισμός Ι
Εξεταστές                      Βαθμολογητές                     Αναβαθμολογητής
Αθ. Κυριαζής                  Β. Σεβρόγλου                        Ε. Χατζηκωνσταντινίδης
Μ. Μπούτσικας              Μ. Κούτρας 
Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική
Εξεταστές                      Βαθμολογητές                      Αναβαθμολογητής
Γ. Τζαβελάς                    Χ. Ευαγγελάρας                      Γ. Τζαβελάς
Κ. Τσίμπος                      Γ. Ηλιόπουλος
Εισαγωγή στην Ασφάλιση
Εξεταστές                     Βαθμολογητές                      Αναβαθμολογητής
Μ. Νεκτάριος                 Ε. Χατζηκωνσταντινίδης        Μ. Νεκτάριος
Γ. Πιτσέλης                     Π. Τήνιος
 
Η κάλυψη των βαθμών στις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνει από την υπάλληλο της Γραματείας κα. Π. Πετιμεζά (αναπλ. κα Μ. Κωστούρου)
 
3)Επιτροπή Εγγραφής Εισαγομένων Ειδικών Περιπτώσεων – Μεταφοράς Θέσεων
•Δ. Αντζουλάκος (Συντονιστής)
•Ε. Κοφίδης 
•Γ. Ψαρράκος
•Η Γραμματέας του Τμήματος κα Σταυρούλα Μπαρτζάκλη
 
4)Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος
•Ν. Πελέκης (Συντονιστής)
•Μ.Μανωλιά (μέλος Ε.ΔΙ.Π)
 
5)Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
•Ν. Μαχαιράς (Συντονιστής)
•Γ. Τζαβελάς
 
6) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
•Μ. Νεκτάριος  (Συντονιστής)
•Β. Σεβρόγλου
 
7)Επιτροπή για το πρόγραμμα ERASMUS +
•Γ. Βερροπούλου (Συντονίστρια)
•Π. Τήνιος
 
8)Επιτροπή για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS + Placement
•Μ. Νεκτάριος  (Συντονιστής)
•Γ. Πιτσέλης
 
9)Υπεύθυνος Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Εξετάσεων
•Χ. Ευαγγελάρας 
 
10)Υπεύθυνη Προγράμματος Επιτηρήσεων Εξετάσεων
•Ε. Τσάμη
 
11)Υπεύθυνος Οδηγού Σπουδών
•Μ. Μπούτσικας
 
12) Υπεύθυνος Διευκόλυνσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
•Ε. Κοφίδης
 
13)Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος (ΟΜΕΑ) για την ετήσια εσωτερική έκθεση 2015-2016
•Κ. Πολίτης (Συντονιστής)
•Γ. Ηλιόπουλος
 
Επικουρικό έργο θα προσφέρουν οι κ.κ Ε. Κοφίδης, Β. Σεβρόγλου, Ν. Πελέκης.
 
14)Επιτροπή εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων (Ν. 4485/2017 άρθρ. 38 παρ. 3)
•Μ. Κούτρας (Συντονιστής)
•Κλ.Τσίμπος
•Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης