Συνέδρια - Ημερίδες

Το Τμήμα έχει διοργανώσει σημαντικά διεθνή συνέδρια και ημερίδες στην περιοχή  της στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης. Πιο συγκεκριμένα, έχουν διοργανωθεί τα ακόλουθα συνέδρια και ημερίδες:

 • 1997: 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής (28-31/05/1997)
 • 2004: 2nd International Workshop in Applied Probability  (IWAP, 22-25/03/2004)
 • 2007: 1th International Congress on Insurance Mathematics  (IME, 10-12/7/2007)
 • 2010: 28th European Meeting of Statisticians  (EMS, 17-22/8/2010)
 • 2011: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – 1st Actuarial Day  (14/01/2011)
 • 2011: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – 2nd Actuarial Day  (14/05/2011)
 • 2011: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – 3rd Actuarial Day  (14/10/2011)
 • 2012: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – Solvency II  (11/05/2012)
 • 2012: Actuarial Science and Risk Measures Workshop – Risk Dependency and Ruin  (09/11/2012)
 • 2013: 3rd International Symposium on Statistical Process Control  (ISSPC, 9 - 11/7/2013)
 • 2013: 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής  (8-11/5/2013)
 • 2015: Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference  (ASMDA)
 • 2016: Executive Seminar Actuarial Science - Risk Measures and Topics on Solvency (Poster & Program,Photos, Slides)
 • 2017: Executive Seminar Actuarial Science - Risk Measures (Poster & Program,Photos, Slides)