Σεμινάρια

 

Το Τμήμα διοργανώνει διαλέξεις με ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού σε θέματα Στατιστικής και Ασφαλίσεων - Αναλογισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες διαλέξεις που διεξήχθησαν το 2014/15:

 • George Haiman, Pierre and Marie Curie University - Paris 6, France

“Scan statistics generated by some stationary sequences”

 • Alex Kuiper απότο Institute of Business and Industrial Statistics, University of Amsterdam

“Applying (Lean) Six Sigma in Services”

 • Michael Akritas, Professor of Statistics, Penn State University, USA

“Single and Multi Index Models for Mean and Quantile Regression”

 • Philippe CASTAGLIOLA, Université de Nantes, Γαλλία

«ZERO-INFLATED PROCESSES: ESTIMATED PARAMETER CASE AND EXTENSIONS»

 • Marianthi Markatou, Department of Biostatistics and Institute for Healthcare Informatics, University at Buffalo, The State University of New York (SUNY)

“The Role of Kernels in Data Analysis: A Statistical Perspective”

 • Claude Lefèvre, Université Libre de Bruxelles, Belgium

“Polynomials, order statistics and risk models in Insurance and Epidemics”

 • Giovanna Capizzi, University of Padua, Ιταλία

“Statistical process monitoring and variable selection algorithms”

 • Luís Castro, University of Aveiro, Portugal

“Wiener-Hopf factorization and non-linear stochastic dynamical systems”

 • Καρδαρά Κωνσταντίνο, London School of Economics and Political Science

“A version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing”

 • Marco Scarsini, LUISS, Ιταλία

“Bayesian Social Learning from Consumer”

 • Αθανάσιο Ρακιτζή

“Διαγράμματα Ελέγχου για την Παρακολούθηση Διεργασιών με Αυξημένο Αριθμό Μηδενικών Τιμών”

 • Ori Davidov, University of Haifa, Ισραήλ

“The linear stochastic order and directed inference for multivariate ordered distributions”

 • Serkan ERYILMAZ, Atilim University, Ankara, Turkey

“Runs and extremes in a discrete time risk model”

 • Fernanda Otília Figueiredo του Τμήματος Οικονομίας του Πανεπιστημίου του Πόρτο της Πορτογαλίας

«Comparison of sampling plans by variables using the bootstrap and Monte Carlo simulations»

 

 Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν συνέδρια και ημερίδες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του Τμήματος.