Δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει άρθρα σε κορυφαία και πολύ καλά διεθνή περιοδικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα διεθνή περιοδικά ταξινομημένα ανάλογα με την κύρια επιστημονική περιοχή που καλύπτουν.

Στατιστική

Annals of the Institute of Statistical Mathematics

Biometrika

Biometrics

Computational Statistics and Data Analysis

Journal of Multivariate Analysis

Journal  of Quality Technologyy

Journal of the American Statistical Association

Journal of the Royal Statistical Society Series C (Applied Statistics)

Journal of Statistical Planning and Inference

Psychometrica

Scandinavian Journal of Statistics

The Annals of Statistics

Πιθανότητες

Advances in Applied Probability

Annals of Applied Probability

Annals of Probability

Bernoulli

Journal of Applied Probability

Journal of Theoretical Probability

Methodology and Computing in Applied Probability

Probability in Engineering and Informational Sciences

Stochastic Processes and their Applications

Αναλογισμός

ASTIN Bulletin

Insurance: Mathematics and Economics

Scandinavian Actuarial Journal

Ασφάλιση

Geneva papers on Risk and Insurance

Δημογραφία

European Journal of Population

Journal of Population Economics

International Journal of Public Health

Population Studies

Πληροφορική

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering

IEEE Transactions on Signal Processing

Journal of Intelligent Information Systems

Knowledge and Information Systems

Signal Processing

Κοινωνική Πολιτική

Journal of European Social Policy

Ακολούθως δίνεται ο πλήρης κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ (Πηγή:  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος).

Κατάλογος Δημοσιεύσεων (2012-2016)

Κατάλογος Δημοσιεύσεων (2008-2013)