Ομότιμοι Καθηγητές Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Oμότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο Email
Παπαδάκης Μιχαήλ  Ομότιμος Καθηγητής      
Παπαϊωάννου Τάκης  Ομότιμος Καθηγητής      
Μαχαιράς Νικόλαος  Ομότιμος Καθηγητής      
Κυριαζής Αθανάσιος Ομότιμος Καθηγητής      
Τσίμπος Κλέων Ομότιμος Καθηγητής